MARU-SHIMA is a costume design studio based in Barcelona.
With more than 15 years of experience in the Entertainment business in touring and resident shows (Cirque du Soleil, Franco Dragone, etc), our goal is to guide the artist through  the creative process to acomplish a visual concept for their costume.

We listen, brainstorm, design, make the patterns, cut, and sew.
We will help you to develop your idea or concept, or we will help you to create one, and we will make it happen.

We work for creativity and funcionallity and we want to help you to express who you are and what you do on stage.

 

THE TEAM

 

Nahoko Maeshima studied design at the Bunka Design school, in Tokyo. She worked as a knitting designer in several companies. She worked as well at Cirque du Soleil as a Wardrobe Assistant (Dralion, Varekai) and at Franco Dragone's show, The House of Dancing Water.

 

Marcel Bofill studied design at l'Escola Llotja (Barcelona). Worked as a freelance tailor and patternmaker in Spain. He worked for Cirque du Soleil as a Wardrobe Assistant (Dralion) and then as a Head of Wardrobe at Varekai, Kooza, Joyà, Scalada Storia, Scalada Vision, Scalada Stelar and Diva. He did worked at Franco Dragone's show, The House of Dancing Water.

MARU-SHIMA és un estudi de disseny de vestuari amb seu a Barcelona.
Amb més de 15 anys d'experiència en la indústria de l'especacle, tant en gira com en espectacles en teatres (Cirque du Soleil, Franco Dragone, etc), el nostre objectiu és el de guiar a l'artista durant el procés creatiu fins a trobar un concepte visual per el seu vestuari.

Escoltem, pensem, dissenyem, fem els patrons, tallem i cosim.
Us ajudarem en desenvolupar una idea o concepte, o us ajudarem a crear-ne un, i farem que sigui realitat.

Treballem per la creativitat i la funcionalitat i volem ajudar-vos a expresar qui sou i què feu a l'escenari.

 

 

L'EQUIP

 

La Nahoko Maeshima va estudiar disseny a l'escola Bunka, a Tokio. Va treballar com a dissenyadora de punt en vàries empreses. També ha treballat al Cirque du Soleil com a Assistent de Vestuari (Dralion, Varekai) i a l'espectacle "The House of Dancing Water", de Franco Dragone.

 

En Marcel Bofill va estudiar disseny de moda a l'escola Llotja (Barcelona). Va treballar com a sastre i patronista a Espanya. Després ha treballat per al Cirque du Soleil com a Assistent de Vestuari (Dralion) i com a Cap de Vestuari a Varekai, Kooza, Joyà, Scalada Storia, Scalada Vision, Scalada Stelar i Diva. També va treballar a l'espectacle "The House of Dancing Water", de Franco Dragone.

 

MARU-SHIMA es un estdudio de diseño con sede en Barcelona.
Con más de 15 años en la industria del espectáculo tanto en gira como en espectáculos en teatros (Cirque du Soleil, Franco Dragone, etc), nuestro objetivo es el de guiar al artista durante el proceso creativo para encontrar un concepto visual para su vestuario.


Escuchamos, pensamos, diseñamos, hacemos los patrones, cortamos y cosemos.
Les ayudaremos a desenvolupar una idea o concepto, o les ayudaremos a crear una, y a hacerla realidad.

Trabajamos para la creatividad y funcionalidad y queremos ayudarte a expresar quien eres y lo que haces en el escenario.

 

EL EQUIPO

 

Nahoko Maeshima estudió diseño en la escuela Bunka, de Tokio. Trabajó como diseñadora de punto en varias empresas. También ha trabajado en el Cirque du Soleil como Asistente de Vestuario (Dralion, Varekai) y en el espectáculo "The House of Dancing Water", de Franco Dragone.

 

Marcel Bofill estudió diseño en la escuela Llotja (Barcelona). Trabajó como sastre y patronista en España. Después ha trabajado para el Cirque du Soleil como Asistente de Vestuario (Dralion) y como Jefe de Vestuario en Varekai, Kooza, Joyà, Scalada Storia, Scalada Vision, Scalada Stelar y Diva. También Trabajó en el espectáculo "The House of Dancing Water", de Franco Dragone.